Sighah Wakaf :

Saya mewakafkan al-Qur’an yang berjumlah RM……. kerana Allah SWT /

Boleh diniatkan pahala wakaf kepada individu lain.

Panduan Pembayaran Wakaf :

Klik Wakaf Online :