Jenis Pembayaran

Sumbangan Melalui dua jenis pembayaran, anda boleh memilih untuk membayar dengan JomPAY atau QRPay.