JomPAY Online di internet dan Mobile Banking dengan maklumat terkini anda,
simpanan atau akaun kad kredit

Langkah untuk membuat pembayaran:
Perbankan dalam talian melalui JomPAY menggunakan akaun semasa, simpanan atau kad kredit dari mana-mana bank. Maklumat yang perlu anda masukkan untuk pembayaran JomPAY adalah seperti berikut.

* Ref-1 dan Ref-2 wajib diisi